Študijný odbor OPERÁTOR KNIHÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ

OPERÁTOR KNIHÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ JE KVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK, KTORÝ SAMOSTATNE A KOMPETENTNE VYKONÁVA VŠETKY KNIHÁRSKE A DOKONČOVACIE ČINNOSTI S POUŽITÍM STROJOV A NÁSTROJOV.

Táto typová pozícia je zaradená do povolania: OPERÁTOR KNIHÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ
Príbuzné typové pozície: UMELECKÝ KNIHÁR, POLYGRAF – KNIHÁR.
Úroveň požadovanej kvalifikácie: Úplné stredné odborné vzdelanie.
Pracovná oblasť: POLYGRAFIA.

knihárka

Pracovné činnosti:

 • kontrola pracovného materiálu a stanovenie plánov práce,
 • nastavovanie a obsluha strojov, napr. rezacích, skladacích, doskovacích, vkladacích, pripevňovacích a niťošijacích strojov a automatických výrobných liniek,
 • výroba tlačených produktov, napr. časopisov, brožúr alebo brožovaných či viazaných kníh,
 • kontrola pracovného procesu a výsledkov práce, čistenie, ošetrovanie a údržba technického vybavenia a jednoduché opravy,
 • zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce.

Osobnostné predpoklady

V rámci tejto pozície sú kladené požiadavky na rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, presnosť, precíznosť, adaptáciu zraku na svetlo a tmu, rozlišovanie nerovností povrchu, rozlišovanie tvaru predmetov, krátkodobú pamäť, konštrukčnú a priestorovú predstavivosť, praktické myslenie, odolnosť voči senzorickej záťaži.

Obvyklé pracovné podmienky

Človek nie je vystavený žiadnej významnej záťaži.

Kvalifikačné požiadavky

Najvhodnejšiu prípravu pre túto pozíciu poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s vyučením v odbore Operátor knihárskych technológií.

kniháreň

 

KOMPETENCIE

Odborné zručnosti:

 • ručné knihárske práce,
 • obsluha strojov v knižnej výrobe (rezacích, skladacích, znášacích, šicích, viazacích),
 • obsluha automatických liniek v knižnej výrobe,
 • obsluha programovateľných zariadení v knižnej výrobe,
 • ošetrovanie a údržba knižných strojov,
 • voľba postupu knižnej práce, potrebných pomôcok a materiálu.

Odborné vedomosti:

 • polygrafická výroba,
 • polygrafické materiály,
 • knihárenské práce,
 • programovateľné zariadenie v knihárskej výrobe.

Všeobecné spôsobilosti:

 • numerické spôsobilosti,
 • osobnostný rozvoj,
 • písomný prejav a komunikácia,
 • pružnosť v myslení a rokovaní (adaptabilita, flexibilita, prispôsobivosť, improvizačné spôsobilosti),
 • informačná gramotnosť, technické spôsobilosti.
knihy