OPERÁTOR KNIHÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ

Jednota obsahu a formy je nevyhnutnou podmienkou kvalitného výrobku. Formu tlačeným informáciám dáva dokončujúce spracovanie tlačovín (knihárske práce). Operátor knihárskych technológií je vysokokvalifikovaný pracovník, ktorý ovláda a riadi stroje, zariadenia a automatické výrobné linky na výrobu kníh, časopisov, novín a iných polygrafických výrobkov. Oblasť jeho pôsobenia je nastavovanie a riadenie strojov na rezanie, skladanie, lepenie, šitie, zavesovanie a iné technologické operácie, ktoré dávajú výsledný tvar polygrafickým výrobkom.

Operátor knihárskych technológií

Ďalšie informácie o profesii Operátor knihárskych technológií